top of page

                        ALACAK SİGORTASI

Alıcılar için belirlenen kredi limitleri kapsamında, yurt içine 120 güne kadar yapılan, yurt dışına ise 180 güne kadar yapılan peşin ve banka teminatı dışında kalan açık hesap satışları kapsamaktadır.
 
Ticari Alacak Sigortası, iki çeşit riske karşı güvence sağlamaktadır:

  • Ticari Risk

  1. İflas

  2. Geç ödeme

  • Politik Risk (Sadece ihracat ticari alacak sigortası için geçerlidir)

  1. Savaş, ambargo

  2. Fon transferi olmama riski

  3. Kamu alıcısının ödememe riski

  4. Alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, sorun çözülene dek teminat askıya alınır.

bottom of page