top of page

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI

 Bu sigorta mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmeler (Toplam yurtiçi cirosu 25 milyon TL) için hazırlanmıştır.

 Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

bottom of page