top of page

FERDİ KAZA

-Sigorta poliçesi
-Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
-Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği
-Tazminat alacaklısının / mağdurun TC numarası
-Vergi levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde vergi numarası olarak varislerin vergi numaraları talep edilmektedir.)
-Talep yazısı

Ölümlerde:

  • Ölüm raporu ve defin ruhsatı

  • Veraset ilamı tastikli örneği

  • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği

Yaralanmalarda:

  • Doktor ve hastane raporları

  • Tedavi giderleri İle ilgili fatura ve makbuz asılları

  • İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura (İlaç fiyat küpürleri de ilave edilmiş şekilde)

Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) için:

  • Malüliyeti gösterir heyet raporu

  • Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi talep edilmektedir.

Eksper ve/veya Sigorta Şirketi Hasar Bölümü tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

bottom of page