top of page

          İNŞAAT SİGORTASI

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlar teminat altına alınır.

bottom of page