top of page

KASKO

Çarpma – Çarpılma Olaylarında  :

 • Sigorta poliçesi

 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),

 • Alkol raporu (tasdikli örneği),

 • Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,

 • Ehliyet fotokopisi,

 • Ruhsat fotokopisi,

 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,

 • Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,

 • İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),

 • Hasara ilişkin faturalar,

 • Hasara ilişkin fotoğraflar,

 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )


Araç Çalınma Olaylarında  :

 

Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;

 • Sigorta poliçesi

 • Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),

 • Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları,

 • Trafikten çekme belgesi veya 'çalınmıştır' kaşeli ruhsatname aslı,

 • Maliyeden borcu yoktur yazısı (Tasdikli örneği),

 • Maliyeden silindi yazısı ( Tasdikli örneği),

 • Başvuru dilekçesi ( Sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),

 • Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,

 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,

 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )

 • Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (İşlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir).


Radyo - Teyp Çalınma Olaylarında :

 • Sigorta poliçesi

 • Görgü tespit tutanağı ve müracaat tutanağı ( Aslı gibidir onaylı),

 • Ruhsat fotokopisi,

 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,

 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )

 

 

Eksper ve/veya Sigorta Şirketi Hasar Bölümü tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

bottom of page