top of page
Ara
  • Doğukan Timur

Eksedan Reasürans Metodu

Eksedan reasürans metodu da diğer trete metotları gibi sedan ve reasürör için iş devir ve iş kabul zorunluluğu temeldir. Orantılı treteler arasında en çok tercih edilen metot olarak geçer.

Bu yöntemde sedan şirket kendi mali gücü ve bilgi birikimine göre bir saklama payı belirler. Bu saklama payına ‘’plen’ ’line’’ ya da ‘’dilim’’ denebilir. Bu saklama payının altında kalan tüm riskler sedan şirketin sorumluluğunda olur. Saklama payını aşan tüm riskleri ise sedan şirket reasüröre devir eder ve tabi ki tretelerin gereği olarak reasürör de bu devri kabul eder. Kotpardan farkı olarak kotpar da her poliçe üzerinden belirli bir oranın devri olduğunu söylemiştik ancak eksedan da her poliçe üzerinden değil saklama payının limitini aşan poliçeler üzerinden reasürans yapılır. Yani saklama payının altında kalan poliçelerin reasüröre devri düşünülmez.

Reasüröre devir yapılırken plen sayısı olarak yani 5 plen,10 plen gibi devir yapılır. Buradan anlaşıldığı üzere eksedan tretesinin kapasitesine bir nevi sedanın saklama payı belirlemektedir.

Bunun haricinde sedan şirketin sadece 1 eksedan tretesi olmak zorunda değildir 2. ,3. Hatta 4. Eksedan tretesi bile olabilir. Bu konuda akla ilk geren soru ise sedan şirketin neden 1. Tretenin plen sayısını arttırıp kapasiteyi arttırmak yerine 2. ,3. Tretelere ihtiyaç duyduğudur. Bunun en başlıca sebebi olarak ‘’Trede Dengesini’’ gösterebiliriz. Trete dengesi prim gelirinin, azami sorumluluk limitine olan oranıdır. Ancak reasürans komisyonunun düşülüp sonraki net prim ile sorumluluk miktarı göz önüne alındığında trete dengesini daha net görebiliriz.

Örneğin azami sorumluluk limiti 3 milyon TL olan tretenin toplam prim geliri de 1 milyon TL olsun. Burada tam ziyanın gerçekleşmesi ve ceteris paribus durumunda 3 yıllık prim gelirin yok olacağını görüyoruz. Bu tretede ki denge 1:3 diye ifade edilebilir. Bu trete için dengesi bozuk trete diyebiliriz. Ancak 1,5 milyon TL sorumluluk limiti olsa ve 3 milyon TL prim geliri olsaydı ve tam ziyan gerçekleşseydi, prim gelirinin sadece yarısını götürecekti bu tarz bir treteye ise mükemmel dengeli trete diyebiliriz. Trete dengelerini ‘Mükemmel, Dengeli, Dengesi Bozuk ve Dengesiz’ olarak sınıflandırabiliriz.

Bu açıklamadan yola çıkarak genelde 1. Eksedan tretesinin 2. ve 3. Eksedan tretelerine oranla daha dengeli olacağını söyleyebiliriz. Çünkü 1.eksedan tretesinin kapasitesi dolmadan 2.eksedan tretesine sesyon yapılmayacaktır ayrıca 2.eksedana genelde riskleri büyük işler devir edileceğinden trete dengesinin 1. Eksedan tretesinde kalacağını öngörebiliriz. Bu da 1.eksedan tretesinin dengesini muhafaza etmeyi sağlayacağından sedan şirket 2. ve 3. Eksedan tretelerini yapar. Ayrıca 1. Dengeli eksedan tretesinin 2. ve 3. eksedan tretesine oranla daha fazla reasürans ve kâr komisyonu veriyor olması da 2. bir sebep olarak söylenebilir. Ayrıca sedan şirket 1.eksedan tretesinin kapasitesinin yetmeme durumuna karşı ihtiyari reasürans ile uğraşmamak için 2. Eksedan tretesi yapıp kapasitesini hazırda bulundurabilir.

816 görüntüleme0 yorum
bottom of page