top of page

                             SİBER RİSKLER

Operasyonlarını ve iş süreçlerini büyük ölçüde teknolojiye bağımlı olarak gerçekleştiren, özellikle telekomünikasyon, bilişim, perakende ve bankacılık sektörlerindeki şirketler olmak üzere, siber saldırı riskleri günümüzde oldukça önem kazanmıştır.

Siber riskler sigortası, sigortalının veri gizliliği sorumluluğunu, siber şantajları, veri kaybını, iş durmasını teminat altına alır. Ayrıca, bu sigorta teminatları yalnızca işletmeyi değil, veri kaybından dolayı üçüncü şahısların uğradığı zararları da kapsamaktadır.

Alınan tüm önlemlere rağmen sistemler saldırıdan etkilendiği zaman ise sigorta devreye girerek kurumların kalıcı hasarlar almasının önüne geçmektedir.

bottom of page