top of page

SORUMLULUK

​-İşveren Mali Sorumluluk

 • Sigorta poliçesi

 • Kaza zaptı(iş güvenliği veya SSK müfettişlerinin kaza raporu)

 • İşe başlama tarihi, SSK bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları

 • İşçinin iş akdi, SSK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti

 • Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren faturalar, ölüm halinde veraset ilamı, nüfus aile kaydı ile ölüm raporu

 • Sigorta Şirketinin muvafakatı alınarak, kazazede işçiye sulhen yapılan ödemelerde yapılan noterlikçe düzenlenen ibraname

 • İşverenin tazminat talep yazısı

 • Mağdur kişiye ait TC numarası

-3.Şahıs Mali Sorumluluk

İsteğe bağlı sorumluluk sigortası hasarlarında, zarar gören kişi talebini zarara neden olan sigortalıdan yapmaktadır ve bu aşamadan sonra şirketimiz devreye girmektedir.

Poliçe teminat kapsamında yer alan herhangi bir zarar durumunda aşağıda yazılı belgeler istenmektedir.

 • Sigorta poliçesi

 • Kazaya ilişkin tutanak,

 • Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,

 • Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,

 • Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, ilaç küpürleri ve reçete asılları, ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus aile kaydı, ölüm raporu, defin ruhsatı

 • Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),

 • Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,

 • Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,

-Emniyeti Suistimal

 • Savcılık dosyasındaki evrak asıları

 • Zararı belirten talep yazısı

 • Poliçe prim makbuzu

 • Muhasebe kayıtları

 • Dava sonucunda mahkeme kararı

 • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

bottom of page