top of page

TRAFİK 

Maddi Zararlar :

 • Trafik kazası tespit tutanağı

 • Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),

 • Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse),

 • Aracı kullanan sürücünün ehliyeti,

 • Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),

 • Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu.

Ölüm Halinde:

 • Kaza tespit tutanağı,

 • Veraset ilamı,

 • Nüfus kayıt örneği,

 • Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,

 • Ölüm raporu,

 • Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu

Yaralanma Halinde:

 • Kaza tespit tutanağı,

 • Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu,

 • Tedavi masraf faturalarının asılları.

Maluliyet Halinde:

 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,

 • Kaza tespit tutanağı,

 • Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge.

 

Eksper ve/veya Sigorta Şirketi Hasar Bölümü tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

bottom of page