top of page

         Yangın Sigortaları

Konutlarda, ticari ve sınai işletmelerde yangın, yıldırım, infilak veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar aşağıdaki sigorta ürünleri ile teminat altına alınır.

Konut Paket Sigortaları

İşyeri Paket Sigortaları

Sanayi ve Ticari Risk Sigortaları

Yangın Kar Kaybı Sigortları

bottom of page