top of page

 YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI

Yönetici Sorumluluk Sigortası şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve her seviyedeki yöneticilerinin (imza yetkisi aranmaksızın yönetimde görevli gerçek kişiler) görevlerini ifa ederken yaptıkları kusurlu yönetsel fiillerinden kaynaklanan ve hukuken sorumlu tutuldukları zararlara karşı koruma sağlar.

bottom of page